Tenisový lakeť a golfový lakeť a jeho účinná liečba

Theraband Flexbar prináša liečbu tenisového a golfového lakťa do domáceho prostredia.

Prečo sa rozhodnúť pre Thera-Band® FlexBar®

  • účinná liečba tenisového a golfového lakťa
  • výborné výsledky v klinickej štúdii: 81% zníženie bolesti, 72% zvýšenie sily po 7 týždňoch cvičenia
  • lepšie výsledky v porovnaní s tradičnou liečbou
  • jednoduchá a dostupná liečba v domácom prostredí
  • odporúčané odborníkmi

 

 Cvik na tenisový lakeť

Cvik na golfový lakeť

Čo je tenisový lakeť

 
Tenisový lakeť alebo laterálna epikondylitída je jedným z najčastejších problémov ošetrovaných ortopédmi. Ide o zápal šľachy svalu (nazývaného extensor carpi radialis brevis), ktorý sa upína na bočný výstupok ramennej kosti. Môže byť spôsobený náhlym zranením alebo opakovaným používaním ruky pri zamestnaní alebo športovej aktivite. Bolesť je zvyčajne výraznejšia pri pevnom uchopení predmetov a vystretí v lakti. Pri tenisovom údere zvyčajne bolí pri backhande. K tomuto problému však môže dôjsť aj pri golfe a ďalších športoch, rovnako ako pri opakovanom používaní pracovných nástrojov.

Nepríjemný pocit je najčastejšie lokalizovaný v oblasti vonkajšieho, to znamená laterálneho kostného výstupku lakťa. Podobný, ale menej častý problém, býva aj na vnútornej strane kĺbu. Väčšinou môžete dané príznaky znovu vyvolať, pokiaľ sa budete snažiť vystrieť ruku v zápästí oproti odporu. Bandáž tenisového lakťa priložená okolo oblasti pod kĺbom môže pomôcť, ale musí sa dbať na to, aby nebola príliš tesná a neobmedzovala cirkuláciu krvi.

Novinky