Kontakty

 
Fakturačné údaje
Vorex s.r.o.
Galaktická 3225/8
82102 Bratislava
 
Tel. 0908 434 936
Email: info@flexbar.sk
 
IČO: 35 791 900
Firma zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, vložka číslo 22074/B.
 
Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu IBAN:SK 86 0900 0000 0051 2857 9448
BIC SWIFT CODE: GIBASKBX
 

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky na uvedených kontaktoch.