AKO CVIČIŤ S FLEXBAROM

Na stiahnutie a tlač: Postup pri cvičení s Flexbarom

 

Cvik na tenisový lakeť

Cvik na golfový lakeť

 

Cviky na tenisový lakeť - postupné kroky

Tenisový lakeť cviky 1 Krok 1
FLEXBAR držíme v postihnutej ruke – v tomto prípade pravá ruka, zápästie držíme maximálne vystreté. Ruka je v tvare písmena L priložená na boku trupu.
Tenisový lakeť cviky 2 Krok 2
Druhý koniec FLEXBARU uchopíme zdravou rukou dlaňou od seba – v ukážke ľavá ruka.
Tenisový lakeť cviky 3 Krok 3
Začneme skrúcať FLEXBAR pomocou zdravého zápästia ako keby žmýkate uterák, pričom postihnutá strana ostáva v zápästí v maximálnom vystretí.
Tenisový lakeť cviky 4 Krok 4
Ruky vystrieme pred seba, pričom lakte sú vystreté.  Celú zadnú stranu dlane a hánky postihnutej ruky jasne vidíme. FLEXBAR je stále vykrútený, ako keby žmýkate uterák.
Tenisový lakeť cviky 5

Krok 5
Teraz vykonáme excentrickú akciu extenzorov zápästia postihnutej strany t.j. FLEXBAR pomaly postihnutou rukou odkrútime a vrátime ho do pôvodnej polohy - ruka sa dostane v zápästí do plného ohnutia. V tejto poleho už nebudete vidieť zadnú stranu dlane a hánky a FLEXBAR bude úplne odkrútený, čiže nebude vytvárať odpor.

Znovu opakujte celý postup 15X.

 

Frekvencia cvičenia, počet serií a opakovaní

 
Začiatočníci
Cvičenie vykonávajte 3x denne. Cvičenie robte v 3 sériach po 5 opakovaní. Tým, ako nadobudnete silu pridávajte postupne počet opakovaní. Ak zvládnete 3 série po 15 opakovaní prejdite na tvrdší Flexbar.

Pokročilí
Cvičenie vykonávajte 3x denne. Cvičenie robte v 3 sériach po 15 opakovaní. Ak zvládnete 3 série po 15 opakovaní prejdite na tvrdší Flexbar.